Żubr w Polsce i na świecie

Ile jest żubrów na świecie?

Wg danych Księgi Rodowodowej Żubrów - 31 grudnia 2020 roku na świecie żyło 9111 żubry. W hodowlach zagrodowych żyło 1791 żubrów, w hodowlach półwolnych 501 żubrów, a w hodowlach wolnych 6819 żubrów.

Gdzie występują żubry?

W Polsce

Wg najnowszych danych z Redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów - 31 grudnia 2020 roku w Polsce żyło 2316 żubrów. W hodowlach zamkniętych - 212 żubrów, w stadach wolnych - 2104 żubry.

W 2020 roku w Polsce żyło 2316 żubrów

Liczba i rozmieszczenie żubrów w Polsce w 2020 roku

W 2020 roku w Europie i Azji żyło 9100 żubrów

Żubr w Europie i Azji w 2020 roku

W 2020 roku na świecie żyło 9111 żubrów

Liczba żubrów na świecie w 2020 rokuDziękuję bardzo serdecznie za pomoc Sekretarz Redakcji Ksiąg Rodowodowych Żubrów Pani Małgorzacie Bołbot.

Strona Księgi Rodowodowej Żubrów w serwisie Białowieskiego Parku Narodowego