Zagraniczne znaczki pocztowe z żubrem

 

1957ZSRR - 1957 rok
NRD 1959NRD - 1959 rok

 

Czechosłowacja - 1959 rokCzechosłowacja - 1959 rok
Węgry 1961 rokWęgry 1961 rok

 

Holandia - 1964 rokHolandia - 1964 rok
Rumunia - 1968 rokRumunia - 1968 rok
 

 

Rumunia - 1968 rokRumunia - 1968 rok
ZSRR - 1969 rokZSRR - 1969 rok

 

 
Węgry 1971 rokWęgry 1971 rok

 

 
Znaczek pocztowy żubr Bułgaria - 1973 rokBułgaria - 1973 rok
ZSRR - 1973 rokZSRR - 1973 rok
 

Francja - 1974 rokFrancja - 1974 rok
Rumunia - 1977 rokRumunia - 1977 rok
 

 

Rumunia - 1980 rokRumunia - 1980 rok
Rumunia - 1987 rokRumunia - 1987 rok
 

 

Białoruś - 1995Białoruś - 1995
Litwa - 1994 rokLitwa - 1994 rok
 

 

Litwa - 1995 rokLitwa - 1995 rok

 

Słowacja 1996 rokSłowacja 1996 rok
Białoruś - 1986 rokBiałoruś - 1998 rok

 
Rosja - 1999 rokRosja - 1999 rok
Ukraina - 1999 rokUkraina - 1999 rok
 

Białoruś - 1999 rokBiałoruś - 1999 rok
Bułgaria - 2000 rokBułgaria - 2000 rok

Francja - 2005 rokFrancja - 2005 rok
Rosja - 2006 rokRosja - 2006 rok
 

Holandia - 2007 rokHolandia - 2007 rok
Rosja - 2007 rokRosja - 2007 rok
 

Białoruś - 2008 rokBiałoruś - 2008 rok
Białoruś - 2009 rokBiałoruś - 2009 rok
 

Białoruś - 2001 rokBiałoruś - 2011 rok
 
Znaczek pocztowy z żubrem Czechy 2017Czechy - 2017 rok