Systematyka żubra

Bison bonasus (Linnaeus, 1758)

Byk żubra na tle lasu

Gatunek ŻUBR (Bison bonasus) dzieli się na trzy podgatunki:
Żubr nizinny zamieszkiwał tereny nizinne (puszcze) całej Europy, natomiast żubr górski zamieszkiwał Kaukaz.

Obecnie nie ma już żubrów czystej krwi kaukaskiej, ostatni okaz na wolności zginął w 1927 roku. Przeżył tylko jeden samiec (trzymany w zoo), który z samicami podgatunku białowieskiego dał liczne potomstwo wyróżnione w linię nizinno-kaukaską.

Opisano jeszcze trzeci podgatunek żubra - Bison bonasus hungarorum żyjącego na terenie transylwańsko-karpackim. Wyginął ok. roku 1790. Jedyny, wypchany okaz znajdował się w muzeum w Budapeszcie, gdzie uległ zniszczeniu w 1956 roku. Istnienie tego podgatunku jest często kwestionowane.


Królestwo: ZWIERZĘTA - Animalia

Typ: STRUNOWCE - Chordata

Gromada: SSAKI - Mammalia

Rząd: PARZYSTOKOPYTNE - Artiodactyla

Podrząd: PRZEŻUWACZE - Ruminantia

Rodzina: KRĘTOROGIE - Bovidae

Podrodzina: BYKI, ANTYLOPY - Bovinae

Plemię: BYKI - Bovini

Rodzaj: Bison

Gatunek: ŻUBR - Bison bonasus

Podgatunek: ŻUBR BIAŁOWIESKI - Bison bonasus bonasus

Podgatunek: ŻUBR KAUKASKI - Bison bonasus caucasus

Podgatunek: Bison bonasus hungarorum