Różnica między żubrem a bizonem

Są to dwa różne gatunki należące do tego samego rodzaju Bison. Chociaż mają wspólnego przodka, żubr zamieszkuje lasy Europy a bizon prerie Ameryki Północnej. Także w budowie anatomicznej występują istotne różnice. Bizon ze względu na obfite owłosienie przodu ciała sprawia wrażenie większego od żubra, ale tył ciała ma niższy i mniejszy. Rogi bizona są krótsze, u nasady cieńsze i silniej zakrzywione, a nos bardziej wypukły.

 

Żubr (Bison bonasus) i Bizon (Bison bison) należą do Rodziny Bison.
Bizony dzieli się na dwa podgatunki:
  • Bizon preriowy (Bison bison bison)
  • Bizon leśny (Bison bison athabascacae)
Bizon rysunek bykaRysunek dorosłego byka bizona

Długość ciała (głowy i tułowia) wynosi od 2 do 3,5 metra. Wysokość do 2,5 metra, a ciężar dochodzi do 1300 kg. W XIX wieku liczba bizonów sięgała 40 milionów. Na wielkich preriach Północnej Ameryki bizony tworzyły liczące kilka tysięcy sztuk stada, wędrujące w poszukiwaniu pokarmu.

W Ameryce północnej żyje obecnie tylko bizon preriowy. Bizon leśny zamieszkujący północną Kanadę prawdopodobnie nie zachował się w czystej formie. Na początku XX wieku przewieziono 6 tysięcy bizonów preriowych na tereny zamieszkiwane przez bizona leśnego. Doprowadziło to do wymieszania się obu podgatunków.

 

Dlaczego wytępiono bizonaJak doprowadzono do zagłady bizona Ilustracja z 1874 roku

 

Niestety, w wyniku niezwykle okrutnych i bezmyślnych polowań, liczba bizonów w 1889 roku zmalała do 541 sztuk.

 

Strzelanie do bizonów z pociągu rok1870
Strzelanie do bizonów z pociągu - rok 1870

 

Stos czaszek zabitych bizonówStos czaszek zabitych bizonów

Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi udało się uratować gatunek i liczba bizonów wzrosła do 100 tysięcy.

Polacy oparli swój projekt ratowania żubra na doświadczeniach Ligi Ochrony Bizona Amerykańskiego (American Bison Society). Obecnie w ochronę bizonów zaangażowana jest organizacja Bison Specialist Group North America