Żubr w czasach prehistorycznych

Człowiek neandertalski polował na liczne duże ssaki licznie zamieszkujące kontynent europejski. Upolowanie żubra było zadaniem bardzo trudnym i wymagało komunikacji i współdziałania wielu członków grupy. Jednak wysiłek się opłacał. Duża ilość mięsa mogła zapewnić pożywienie na wiele dni, a skóry i kości mogły być wykorzystane w życiu codziennym.

Żubr upolowany przez ludzi pierwotnych
Żubr upolowany przez ludzi pierwotnych (Franz Roubal, Neandertaler an erlegtem Wisent, 1939)
© Naturhistorisches Museum Mainz / Landessammlung für Naturkunde Rheinland-Pfalz
Żubr i jego przodkowie stali się tematem pierwszych rysunków i rzeźb w dziejach ludzkości. W grotach i jaskiniach Hiszpanii i Francji znaleziono rysunki, malowidła i rzeźby żubra pochodzące sprzed 40 tysięcy lat.

 

Ludzie pierwotni malujący żubra na ścianie jaskini.
Ludzie pierwotni malujący żubra na ścianie jaskini.

Ludzie pierwotni nie mieszkali w jaskiniach. Służyły im one jako sanktuaria.

Obrazy naskalne żubra w jaskiniach


Lascaux

Jaskinia w południowo-zachodniej Francji. Głównym motywem malowideł w tej grocie jest polowanie. Znajduje się tu ponad 1500 rysunków. Część naukowców sądzi, że namalowane zwierzęta symbolizują mapę nieba z zaznaczonymi gwiazdami i plejadami.

Obrazy naskalne żubra w jaskiniach


Altamira

Żubry i ich przodkowie są jednym z tematów malowideł w tej jaskini położonej na północy Hiszpanii. Na powierzchni 100 m2 stropu głównej części jaskini znajduje się 15 rysunków żubra. Widać je również na ściennych malowidłach, na których przedstawione są w grupach z innymi zwierzętami. Malowidła w tej jaskini są przełomowe, jeżeli chodzi o technikę malarską tamtych czasów, ze względu na użycie aż trzech kolorów i komponowanie malowidła z kształtem skały, na której było wykonywane. Ciekawą rzeczą jest to, że nie znaleziono (tak jak w innych jaskiniach tego okresu) śladów sadzy na ścianach, co świadczy, że używano tu innej formy oświetlenia niż ognisko lub pochodnia. W jaskini znaleziono także liczne płytki z rytami przedstawiającymi zwierzęta.

 

Obrazy naskalne żubra w jaskiniach

Obrazy naskalne żubra w jaskiniach

W jaskini Tuc d’Audoubert znaleziono rzeźbę przedstawiającą dwa żubry. Wykonana została 15 tysięcy lat temu z gliny. Mierzy ok. 60 cm długości, 30 cm wysokości i 10 cm grubości.

 

Tak liczna obecność żubra i jego przodków w sztuce prehistorycznej świadczy o niezwykle ważnej i znaczącej roli, jaką odgrywał on w życiu pierwotnych ludzi.