Jak żyje żubr

Struktura socjalna żubrów

 

Zachowanie socjalne żubrów zależy od pory roku.

W okresie letnim żubry tworzą grupy składające się zazwyczaj z krów powyżej 4 roku życia oraz młodzieży. Liczebność grupy najczęściej wynosi 13 osobników, lecz liczba ta może osiągnąć 90 żubrów po polskiej stronie, a nawet 140 żubrów po białoruskiej stronie Puszczy. Przewodniczką grupy jest zazwyczaj krowa z cielakiem.

Grupa młodych żubrówGrupa młodych żubrów  (fot.Małgorzata Karczewska)

 

Byki większą część roku bytują samotnie lub tworzą grupy składające się z 2 lub 3 samców, w okresie rujowym  dołączają się do grup mieszanych.

Żubry jesieniąStado żubrów jesienią (fot.Małgorzata Karczewska)

W zimie podczas mrozów i po obfitych opadach śniegu większość grup mieszanych łączy się w stada. W polskiej części Puszczy zazwyczaj tworzą się trzy duże stada. Jedno w 391 oddziale Puszczy, drugie w 422, a trzecie na terenie Browsk. Zimą większość byków przebywa samotnie lub w małych grupach, reszta dołącza do dużych stad.

Dwa żubry w zimie na tle lasuByki na tle lasu w zimie (fot.Małgorzata Karczewska)

Ze względu na globalne ocieplenie, zimy w naszym klimacie stały się cieplejsze i mniej śnieżne. Nie pozostało to bez wpływu na zachowanie żubrów, które znajdując wystarczającą ilość pożywienia w puszczy (głównie żołędzi), często nie zbierają się w duże stada. Następuje większe rozproszenie i zaczęły powstawać grupy po 50-60 osobników.

W różnych porach roku żubry inaczej spędzają dzień.

/obrazy/plAktywność dobowa żubra w okresie bez pokrywy śnieznejAktywność dobowa żubrów w okresie bez śniegu (od wiosny do jesieni)

W okresie rui krowy i byki tworzące pary, poświęcają mniej czasu na żerowanie i odpoczynek, a więcej na zachowania seksualne.

/obrazy/plAktywność dobowa żubra w okresie pokrywy śnieznejAktywność dobowa żubrów w okresie, kiedy jest śnieg

Żubry czyszczą sierść ocierając się o drzewa, wylizując, bijąc ogonem i tarzając się. Najczęściej robią to dorosłe krowy oraz byki podczas sezonu godowego. Miejsce, w którym tarzają się żubry w języku łowieckim nazywane jest kupryskiem.