Gdzie żyje żubr

Puszcza Białowieska jako pierwotne środowisko naturalne żubra

 

Pierwotnym środowiskiem żubra są puszcze z przewagą wilgotnego lasu nizinnego. Niestety obecnie w Europie takie cechy posiada tylko Puszcza Białowieska.

Leży ona w strefie klimatu umiarkowanego na terenie Polski i Białorusi.
Zajmuje obszar o powierzchni 1468 km2.

- po stronie polskiej (zachodniej) obszar ten wynosi 594 km2
- po stronie białoruskiej (wschodniej) 874 km2

W 1980 roku po stronie białoruskiej zbudowano płot, uniemożliwiając tym samym swobodne wędrówki zwierząt pomiędzy obiema częściach Puszczy.

Środowisko żubra - Puszcza Białowieska


W polskiej części przeważają lasy (96 % powierzchni), pozostałe tereny to pola, łąki i nieużytki. Przepływają przez nią dwie duże rzeki: Narewka i Leśna.


W białoruskiej części Puszczy las zajmuje 89 % powierzchni (z przewagą drzew iglastych). Duża część terenu Puszczy po stronie białoruskiej osuszona jest przez rowy melioracyjne, dlatego stworzono kilka sztucznych zbiorników wodnych.

Środowisko żubra - Puszcza Białowieska

Ze względu na to, że na świecie żubry na wolności żyją tylko w kilku miejscach, wiedza na temat ich życia i zachowania w naturalnym środowisku opiera się głównie na obserwacjach w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Tekst na temat biologii żubra dotyczy stad żyjących na wolności w Puszczy Białowieskiej, a ewentualne różnice zauważone w innych siedliskach są zaznaczone.