Sennik z żubrem


Zobaczyć żubra

Jest to ostrzeżenie przed zbyt upartym dążeniem do wyznaczonych celów oraz przestroga przed nadmierną ambicją w życiu.

Polować na żubra

Jest to zapowiedź rychłego zwycięstwa nad rywalami w drodze do sukcesu.

Zobaczyć martwego żubra

Pojawią się drobne porażki i niepowodzenia z którymi szybko sobie poradzisz.

Być atakowanym przez żubra

Może oznaczać ciężką chorobę, nawet śmierć.