Żubr w Polsce i na świecie

Ile jest żubrów?

Wg. danych Księgi Rodowodowej Żubrów - 31 grudnia 2014 roku na świecie żyło 5553 żubrów. W hodowlach zamkniętych - 1608 żubrów, w hodowlach półwolnych - 402 żubry, a w hodowlach wolnych 3543 żubry.

Gdzie występują żubry?

Polska

Wg. najnowszych danych Księgi Rodowodowej Żubrów - 31 grudnia 2015 roku w Polsce żyło 1566 żubrów. W stadach zamkniętych - 219 żubrów, w stadach wolnych 1347 żubry.

W tym roku zamknięto zagrodę adaptacyjną w Komańczy, z której żubry dołączyły do bieszczadzkiego stada wolnościowego. Powstała nowa zagroda adaptacyjna w Żedni, z której żubry zostaną wypuszczone na wolność w Puszczy Knyszyńskiej.

Mapa rozmieszczenia żubrów w Polsce w 2015

W 2015 roku w Polsce żyło 1566 żubrów.

Żubry w Europie i Azji pod koniec 2014 roku

W 2014 roku w Europie i Azji żyło 5536 żubrów.

Żubry na świecie pod koniec 2014 rokuDane na temat ilości żubrów i miejsc ich występowania pochodzą z Księgi Rodowodowej Żubrów za 2014 rok oraz danych z Redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów za 2015 rok.

Dziękuję bardzo serdecznie za pomoc Sekretarz Redakcji Ksiąg Rodowodowych Żubrów Pani Małgorzacie Bołbot.

Strona Księgi Rodowodowej Żubrów w serwisie Białowieskiego Parku Narodowego