Żubr w Polsce i na świecie

Ile jest żubrów na świecie?

Wg. danych Księgi Rodowodowej Żubrów - 31 grudnia 2016 roku na świecie żyło 6573 żubry. W hodowlach zamkniętych - 1706 żubrów, w hodowlach półwolnych - 395 żubrów, a w hodowlach wolnych 4472 żubry.

Gdzie występują żubry?

Polska

Wg. najnowszych danych z Redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów - 31 grudnia 2016 roku w Polsce żyło 1698 żubrów. W stadach zamkniętych - 234 żubry, w stadach wolnych - 1455 żubrów.

W tym roku zamknięto zagrodę adaptacyjną  w Żedni, z której żubry zostały wypuszczone na wolność w Puszczy Knyszyńskiej.

W 2016 roku w Polsce żyło 1698 żubrów

Liczba i rozmieszczenie żubrów w Polsce w 2017 roku

W 2016 roku w Europie i Azji żyło 6563 żubry

Żubr w Europie i Azji w 2016 roku

W 2016 roku na świecie żyło 6573 żubry

Żubr na świecie w 2016 rokuDane na temat ilości żubrów i miejsc ich występowania pochodzą z Księgi Rodowodowej Żubrów za 2016 rok.

Dziękuję bardzo serdecznie za pomoc Sekretarz Redakcji Ksiąg Rodowodowych Żubrów Pani Małgorzacie Bołbot.

Strona Księgi Rodowodowej Żubrów w serwisie Białowieskiego Parku Narodowego