Żubr w Polsce i na świecie

Ile jest żubrów na świecie?

Wg. danych Księgi Rodowodowej Żubrów - 31 grudnia 2016 roku na świecie żyło 6573 żubry. W hodowlach zamkniętych - 1706 żubrów, w hodowlach półwolnych - 395 żubrów, a w hodowlach wolnych 4472 żubry.

Gdzie występują żubry?

Polska

Wg. najnowszych danych z Redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów - 31 grudnia 2017 roku w Polsce żyły 1873 żubry. W stadach zamkniętych - 238 żubrów, w stadach wolnych - 1635 żubrów.

W 2017 roku w Polsce żyły 1873 żubry

Liczba i rozmieszczenie żubrów w Polsce w 2017 roku

W 2016 roku w Europie i Azji żyło 6563 żubry

Żubr w Europie i Azji w 2016 roku

W 2016 roku na świecie żyło 6573 żubry

Żubr na świecie w 2016 rokuDane na temat ilości żubrów i miejsc ich występowania pochodzą z Księgi Rodowodowej Żubrów za 2016  i 2017 rok.

Informacje o liczbie żubrów w Europie i na świecie pojawiają się później ze względu na dłuższy proces zbierania danych.

Dziękuję bardzo serdecznie za pomoc Sekretarz Redakcji Ksiąg Rodowodowych Żubrów Pani Małgorzacie Bołbot.

Strona Księgi Rodowodowej Żubrów w serwisie Białowieskiego Parku Narodowego